Nepodceňte bezpečnost na pracovišti!

Bezpečnost na pracovišti je klíčovou a nezbytnou součástí každé organizace. Prevence je prvním krokem ke zlepšení bezpečnosti na pracovišti. Vhodné pracovní prostředí by mělo zahrnovat dostatečné osvětlení, adekvátní větrání, ergonomicky navržený prostor, správně fungující vybavení a bezpečnostní zařízení a pomůcky.

Bezpečnostní pomůcky by měly být k dispozici všem zaměstnancům a používány v souladu s pokyny. Patří sem přilby, ochranné brýle, rukavice, respirátory a další vybavení, které pomáhá minimalizovat riziko úrazu. Ochranné rukavice můžete zakoupit i na našem eshopu. Jsou důležitým ochranným pracovním prostředkem s využitím napříč mnoha odvětvími a profesemi, neboť zajišťují bezpečnost rukou před zraněními při nehodách na pracovišti.

„Ochranné rukavice snižují riziko pracovního úrazu až o 70 %.“

Existuje mnoho typů rukavic, přičemž každá vyhovuje specifickým potřebám. Než si koupíte rukavice, ujistěte se, že kupujete ty správné. Primárním krokem k výběru správných pracovních rukavic je seznámení se s povahou možných rizik, s nimiž se můžete na svém pracovišti setkat.

Naše textilní pracovní rukavice chrání před tzn. mechanickým poraněním. Jedná se o veškerá poranění způsobená mechanickým poškozením, jako jsou například řezné či tržné rány nebo propíchnutí. Nebezpečí mechanického poranění hrozí hlavně od ostrých hran ale i hřebíků či skleněných střepů. Riziko mechanického poškození hrozí u velkého spektra činností – od práce na zahradě až po manipulaci s řetězovou pilou. Využijí je zaměstnanci pracující například v lehkém průmyslu, jemném strojírenství nebo ve výrobě elektroniky. Velikost a přizpůsobení určí, jak pohodlně se vám budou rukavice nosit. Vzhledem k tomu, že byste mohli své rukavice používat celé hodiny, nemělo by nikdy dojít ke kompromisu v pohodlí. Špatně přiléhající rukavice by ve skutečnosti mohly omezit váš pohyb a snadno způsobit zranění, jako jsou svalové křeče a puchýře.